موزاییک چیست؟

موزاییک چیست؟

موزاییک چیست؟ 1000 500 موزاییک | Aland mosaic

موزاییک چیست؟ موزاییک کفپوشی است متراکم, در حقیقت نوعی بتن است

که تراکم خود را از طریق فشار (پرس) یا از طریق لرزش (ویبره) بدست می آورد.

موزاییک به طور کامل از دو سطح تشکیل شده است.

موزاییک چیست؟

 

لایه ی رویه یا رنگ :

این لایه نقش موزاییک را تشکیل می دهد

در ساختار آن از پودر سنگ , سیمان , آب و از ترکیبات دانه بندی شده و رنگی استفاده شده است.

لایه ی زیرین یا نارین :

این لایه دارای ضخمامت بیشتری نسبت به لایه ی رویه می باشد

نقش تحمل فشار را نیز بر عهده دارد و این لایه نیز مانند لایه ی رویه

از سیمان , آب , شن و ماسه تشکیل شده است.

آلند موزاییک دارای تنوع بسیار زیادی از موزاییک گرانیتی است.