موزاییک های آماده، روشی ارزان تر برای پوشش کف

موزاییک های آماده، روشی ارزان تر برای پوشش کف

موزاییک های آماده، روشی ارزان تر برای پوشش کف 1500 1500 موزاییک | Aland mosaic

استفاده از موزاییک های آماده برای خلق مرزها و عناصر تزئینی است.

پس زمینه‌ی مشبک می تواند برای هرگونه پوشش کف استفاده شود؛

گرچه استفاده از سنگ رایج تر است. امواج پیچشی، درختان مو یا برگ های پاییزی، برخی اوقات حاشیه یک طرح ساده را تشکیل می‌دهند.

می‌توانید با تدبیر و تمهیدی که می‌اندیشید،

عناصر تزئینی موزاییک های آماده را داخل کاشی های سرامیک یا حتی درون کفپوش ‌های چوبی درج نمایید تا درکل یک جنس مخلوطی مطابق با سلیقه تان به وجود آید.

 

مثلا شاید تمایل داشته باشید تصویری رنگی در کف آشپزخانه نقش بزنید.

احتمالا قطعه‌ای موزاییک به رنگ کفپوش‌های ورودی می‌تواند حروف اول اسم صاحبخانه را برخود داشته باشند که این نیز موقعیت برجسته و والای صاحبخانه را می‌رساند.

یا در نظربگیرید چه هیجان انگیز خواهد شد اگر موزاییک های شیشه ای داخل قطعات سنگ مرمر قرارگیرند.

این قطعات شیشه ای مانند جواهری گرانبها از سطح کدر و مات اتاق بازتاب می‌کنند.

در واقع هیچ محدودیتی وجود ندارد.

موزاییک ها همان قدر به آرامی برکف حمام جای می‌گیرند که برکف اتاق پذیرایی.

 

همچنان که می‌توانید وسایل و لوازم مختلف را با افزودن چیزهای مناسب غنا بخشید،

این مطلب درباره کف اتاق نیز صادق است که می‌تواند با موزاییک آراسته شود،

اما تصاویر سنگی چند منظوره تر از لوازم پارچه ای هستند؛ در یک ترکیب شورانگیز، قطعات کنار هم ردیف شده موزاییک می‌تواند مانند یک ستاره نقشی محوری در طراحی کف اتاق ایفا کند.

معدودی از طرح های کف، حالتی پراقتدار بسان کف های تماشایی تشکیل شده از سنگ های رنگی دارا هستند.

اگر خواهان طرحی رنگی و ظریف هستید، قطعات موزاییک را برای پوشش کف مدنظر قراردهید.