انواع موزاییک

انواع موزاییک

انواع موزاییک 960 640 موزاییک | Aland mosaic

انواع موزاییک شامل :

• موزاییک های گرانیتی و معمولی

 

• موزاییک های ویبره ای

موزاییک های تک لایه‌ای بدون ساب خوردن و فشار پرس می‌باشد و برای تولید آن به دستگاه های پیچیده ای نیاز ندارد.

تنها یک همزن، یک دزاتور (پیمانه کن) و یک تسمه نقاله به طول ۱۰-۱۲ مجهز به ویبراتور کافی است.

روش تولید آن بدین ترتیب است که مواد پس از مخلوط شدن توسط پیمانه کن به میزان مورد نیاز هرقالب، درون قالبهای لاستیکی ریخته می‌شوند

و بر روی نوار نقاله قرار می‌گیرند که این نوار لرزان است و با ویبره کردن مواد باعث خارج شدن هوای بین مواد موزاییک می‌شود

و قالب ها را به مدت ۵ ساعت می‌گذارند تا خشک شود سپس قالب ها را جدا می‌کنند و موزاییک ها را درون آب می‌خوابانند و بع بسته بندی می‌کنند.

 

• موزاییک شسته

تولید این موزاییک مانند موزاییک های گرانیتی و معمولی می‌ماند با این تفاوت که مدتی که در گرم خانه می‌ماند

تا آب فیزیکی خود را از دست بدهد ۵ ساعت می‌باشد

و پس از آن در زمان ساب آنها به جای کله های ساب (سنگ سمباده) فرچه های سیمی است

که در ۳ مرحله که به ترتیب از زبر به نرم قرار گرفته اند موزاییک ها را پرداخت می‌کنند

و در زمان ساب نیز آب با فشار بر روی موزاییک ها پاشیده می‌شود.

• موزاییک های تک لایه

نوع دیگر موزاییک ها وجود دارد که بیشتر در کشورهای آلمان و ایتالیا تولید شده و استفاده می‌شود.

این موزاییک تک لایه بوده و به علت وزن کم در ساختمانهای چندین طبقه از آن استفاده می‌شود.

این نوع موزاییک فاقد قسمت زیرین یا تارین است و در آن از سنگ دانه های بسیار ریز استفاده شده است

ولی به طور کلی روش تولید آن مانند موزاییک گرانیتی می‌باشد.

طبقه بندی موزاییک ها براساس شکل ظاهر و نمای سطح رویه

• موزاییک سیمانی

موزاییکی که در سطح رویه فاقد سنگ دانه های تزئینی است و تنها دارای شیار و طرح های ساده است.

• موزاییک سنگ دار

موزاییکی است که در سطح رویه آن به اشکال مختلف دارای فرورفتگی و برجستگی بوده و به عنوان فرش کف پیاده رو و محوطه استفاده می‌شود.

 

• موزاییک پلاکی

موزاییکی است که در سطح رویه آن مصالح ساختمانی سخت و صیقل پذیر وجود دارد و اندازه این سنگ ها برحسب ابعاد موزاییک متفاوت است و به صورت صاف ساخته می‌شود.

 

این نمونه های ذکر شده انواع موزاییک است که معرفی گردید.