روش‌های تولید موزاییک

روش‌های تولید موزاییک

روش‌های تولید موزاییک 3840 3840 موزاییک | Aland mosaic

روش‌های تولید موزاییک به دو روش زیر انجام می گیرد :

  • روش پرسی

در این مورد اعمال فشار با استفاده از دستگاه پرس باعث ایجاد تراکم در موزاییک می‌شود.

که این فشار بسته به ابعاد و نوع سنگ دانه های به کار رفته متغیر می‌باشد.

موزاییک هایی که از این طریق تولید می‌شوند حتما نیاز به ساب خوردن دارند (دوقشری)

  • روش ویبره ای

در این مورد اصلا فشاری وجود ندارد و عمل تراکم و یکنواخت سازی به کمک دستگاه لرزاننده انجام می‌گیرد

و معمولا به علت داشتن سطحی صاف نیاز به ساب ندارد

اما نوعی از موزاییک های ویبره‌ای هستند که در آنها سنگ تزئینی به کار رفته است

و عمل سایش بر روی آنها انجام می‌گردد (تک قشری)