کفپوش

کفپوش

کفپوش 983 1399 موزاییک | Aland mosaic

کفپوش های بتنی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 755 محصولی بتنی است که اجزاء آن به طور مناسبی متراکم شده و شکل و ضخامت یکنواخت داشته ودارای خصوصیات هندسی مشخص شده باشند . سیمان ، سنگندانه ها و آب با درصد مشخص و طبق استانداردهای ملی تعریف شده در محصولات بتنی مصالح تشکیل دهنده کفپوش ها می باشند.

این محصول در دو سطح رویی (face) و سطح بستر(main) ساخته شده است. در سطح رویی که هنگام استفاده از کفپوش نمایان است و در معرض سایش قرار می گیرد از مصالح ریز دانه و یکنواخت استفاده می شود اما سطح بستر که زیر لایه رویی قرار گرفته و پس از چیدن کفپوش در تماس با زمین بوده و نمایان نمی باشد. از مصالح درشت دانه تری استفاده می گردد.

مقاومت فشاری یکی از مشخصه های مورد نظر در کنترل کیفیت کفپوش های ترافیکی می باشد. هرچند که در آیین نامه 755ایران آزمون مقاومت فشاری به صورت مستقیم بر روی کفپوش انجام نمی گیرد ولی در آیین نامه های مختلف جهان برای کفپوش های ترافیکی حداقل مقاومت 40 Mpa توصیه شده است.

موارد استفاده و کاربرد کفپوش

سیستم های روسازی کف و ضد سرخوردگی
کفسازی صنعتی و تزئینی
مکان هایی که سطوح تحت سایش شدید قرار دارند
پارکینگ ها و انبار ها و بندرگاه ها
سطح معابر ، پیاده روها و تقاطع ها
کف پله محوطه های بیرونی
رویه رمپ ها ، شیب ها و پیچ ها
کف های هشدار دهنده و سرعت گیر حاشیه ای و عرضی جاده ها واتوبا ن ها و رویه محدوده های ایستگاه های عوارضی
رویه محوطه های پالایشگاهی و جایگاه های سوخت گیری