موزاییک | کفپوش | موزاییک حیاطی | کفپوش پرسی | موزاییک باغچه

موزاییک | کفپوش | موزاییک حیاطی | کفپوش پرسی | موزاییک باغچه

موزاییک | کفپوش | موزاییک حیاطی | کفپوش پرسی | موزاییک باغچه 240 295 موزاییک | Aland mosaic

موزاییک

 

 

در بین موزاییک ها، موزاییک باغچه با وجود استفاده کمتر از بیشترین میزان و امکان تنوع برخوردار است به گونه ای که تقریبا از تمام انواع موزاییک ها می توان به عنوان موزاییک باغچه استفاده کرد. این امکان تنوع در زمینه موزاییک باغچه، آن را تبدیل به یکی از چشم نوازترین انواع موزاییک ها در زمان استفاده در باغچه ویلا ها یا باغچه های خانگی کرده است.

 

موزاییک باغچه

 

باغچه در فرهنگ ایرانی همواره یک جز اساسی از خانه بوده است. قطعا هر کدام از ما دوران کودکی خود را با یک حیاط به یاد می آوریم و فارغ از اندازه و نوع معماری خانه، این حیاط، باغچه ای بزرگ با کوچک را در خود داشت. باغچه ای که درختی کاشته دست پدر یا گل هایی پرورده ی دست مادر در آن خودنمایی می کرد.