موزاییک | کفپوش | موزاییک حیاطی | کفپوش پرسی | موزاییک باغچه

موزاییک | کفپوش | موزاییک حیاطی | کفپوش پرسی | موزاییک باغچه

موزاییک | کفپوش | موزاییک حیاطی | کفپوش پرسی | موزاییک باغچه 240 295 موزاییک | Aland mosaic

موزاییک حیاط

 

 

در بین موزاییک ها، موزاییک های باغچه با وجود استفاده کمتر از بیشترین میزان و امکان تنوع برخوردار است

به گونه ای که تقریبا از تمام انواع موزاییک ها می توان به این عنوان استفاده کرد.

این امکان تنوع در این زمینه، آن را تبدیل به یکی از چشم نوازترین انواع موزاییک ها در زمان استفاده در خانه و ویلا ها کرده است

 

موزاییک باغچه

 

باغچه در فرهنگ ایرانی همواره یک جز اساسی از خانه بوده است.

قطعا هر کدام از ما دوران کودکی خود را با یک حیاط به یاد می آوریم

و فارغ از اندازه و نوع معماری خانه، این حیاط، باغچه ای بزرگ با کوچک را در خود داشت.

باغچه ای که درختی کاشته دست پدر یا گل هایی پرورده ی دست مادر در آن خودنمایی می کرد.