چه نوع موزائیکی برای حیاط مناسب است؟

چه نوع موزائیکی برای حیاط مناسب است؟

چه نوع موزائیکی برای حیاط مناسب است؟ 342 274 موزاییک | Aland mosaic

معماری و موزاییک

حیاط جز اصلی معماری ایرانی و در واقع مأمنی برای تبدیل قسمتی از خانه به محیطی شبیه بیرون است و موزائیک شدن آن بسیار زیبا میکند حیاط را

بسیاری از کارشناسان معماری بر آن هستند که کل معماری خانه های ایرانی، حول محور حیاط معنا پیدا می کند.

حیاط و سبزی و طروات ساری در آن، نشانه و محل تجلی زندگی و به عنوان نقطه ای در مقابل ماهیت مصنوعی عمارت خانه عمل می کند.

موزاییک-های-کویر

 

در قسمت های مختلف ایران، بنا بر نوع اقلیم، ساختار حیاط تعیین می شده است.

مثلاً در نقاط گرم سیر، اغلب حیاط بواسطۀ دیواره یا درختچه هایی پوشانده می شد

تا در ایام گرم سال، سایه داشته باشد، در حالی که در مناطق سردسیر، خبری از پوشش بر روی حیاط نبود، تا اصطلاحاً، حیاط آفتاب گیر باشد.

استفاده از حوض در وسط خانه نیز در بیشتر نقاط مرسوم بوده

و هماهنگی و چشم نوازی حیاط خانه با این عناصر و معماری خاص خانه و استفاده از ایوان ها، شکل و ظاهری بی بدیل را ایجاد می کرد.

کاربرد موزاییک در معماری

موزاییک، بخشی از چارچوب طراحی و معماری حیاط است.

استفاده از موزاییک به شکل و شمایل امروزی یا نزدیک به آن، قدمتی چند صد ساله دارد.

موزاییک به خاطر ماهیت خود از قابلیت ادغام خوبی با دیگر عناصر مورد استفاده در حیاط برخوردار است.

هم طرح هندسی و هم رنگ موزاییک را می توان به گونه ای دلخواه با دیگر عناصر، مثل حوض، درختان یا معماری خانه تلفیق کرد.

هرچند امروزه خانه های حیاط دار کم تر شده اند، اما در مقابل، امکانات و پتانسیل زیبا سازی حیاط ها ارتقا پیدا کرده است.

امروزه تنوع موزاییک های مورد استفاده، از شکل و ساختار گرفته تا رنگ، به درجه ای رسیده

که شما به راحتی می توانید بنا بر ساختار حیاط و نوع رنگ های طبیعی یا مصنوعی آن دست به انتخاب موزاییک بزنید.

این تنوع در شکل و اندازه و رنگ در حال حاضر به گونه ای است که هرگونه طراحی را ممکن ساخته است.

 

موزاییک پلیمری

به عنوان مثال، موزاییک پلیمری که مناسب مناطق سردسیر می باشد،

به خاطر رنگ بندی ویژه و متنوع، کاملاً از قابلیت تلفیق با رنگ ساختمان برخوردار است.

اگر ساختمانی با نمای آجری سرخ رنگ دارید، می توانید از موزائیک پلیمری سرخ رنگ یا رنگ های نزدیک به آن استفاده کنید.و یا اینکه اگر صاحب ویلایی هستید می توانید

از موزائیک واش بتن برای قسمت بیرونی و حیاط آن استفاده کنید. موزائیک واش بتن به خاطر شکل و ظاهر طبیعی که دارد مناسب محیط های این چنینی است.

نکته ی ابتدائی در انتخاب موزاییک حیاط به ماهیت و ساختار فیزیکی آن مربوط می شود.

ازاین نظر ما دو دسته موزاییک داریم، موزاییک ویبره ای و موزائیک پرسی. اعمال فشاری که در زمان تولید موزاییک پرسی به کار گرفته می شود

باعث استحکام بالاتر آن در مقابل ضربه و فشار می شود. به همین دلیل بهتر است که در موزاییک حیاط از موزاییک های پرسی استفاده شود.

 

تنوع در موزاییک

دسته بندی موزاییک بنا بر شکل و ظاهر شامل این پنج دسته می شود:

موزاییک سیمانی(نوع ساده و معمولی که در گذشته در حیاط اغلب خانه ها یافت می شد)، موزاییک سنگ دار، موزاییک شیار دار، موزاییک شسته یا واش بتن، و موزاییک پلاکی.

تنوع موزاییک در آلند موزاییک بسیار زیاد است .

 

انتخاب موزاییک برای محیط ها و آب و هوای مختلف

غیر از موارد مربوط به طراحی و مسائل زیبا شناختی در انتخاب موزاییک حیاط برای مناطق گرم و سرد هم تفاوت هایی باید قائل شد.

به عنوان مثال، موزاییک شیار دار برای مناطقی که در آن بارندگی زیاد است بسیار مناسب است.

چرا که این شیارهای موجود بر روی موزاییک از لیز شدن وسرخوردگی جلوگیری می کند.

همچنین موزاییک واش بتن نیز به خاطر وجود برجستگی برای مناطق سردسیر و بارانی مناسب می باشد.