موزاییک پرسی

موزائیک پرسی,موزاییک پرسی,پرسی,کفپوش پرسی است.

موزاییک-حیاط-ویلا

انواع موزاییک گرانیتی پرسی

انواع موزاییک گرانیتی پرسی 650 250 موزاییک | Aland mosaic

موزاییک های گرانیتی به روش پرس تولید می گردنند.این نوع موزاییک غالبا با پرس 900 تن و 18 مرحله ساب تولید می گردنند و در نتیجه دارای کیفیت بی نظیری می باشند.

ادامه مطلب