موزاییک گرانیتی

موزاییک گرانیتی نوعی از موزاییک می باشد که به روش ویبره ای یا پرسی که موزاییک گرانیتی پرسی نامیده می شود، تولید می شود.

موزاییک چیست؟

موزاییک چیست؟ 1000 500 موزاییک | Aland mosaic

موزاییک کفپوشی است متراکم, در حقیقت نوعی بتن است که تراکم خود را از طریق فشار (پرس) یا از طریق لرزش (ویبره) بدست می آورد.موزاییک به طور کامل از دو سطح تشکیل شده است.

ادامه مطلب